Före- och efterbilder

Före

(Klicka på bilden för förstoring)

(Klicka på bilden för förstoring)

(Klicka på bilden för förstoring)

(Klicka på bilden för förstoring)

Raimo Halldén, Oskarsborg Slöta, 521 97 Vartofta.

Mail: raimo@rh-tradfallare.se, tel 0730709065

Efter

(Klicka på bilden för förstoring)

(Klicka på bilden för förstoring)

Notera att trädgrenen på taket är avsågat. Den sågades av innan den faktiska trädfällningen.

(Klicka på bilden för förstoring)

(Klicka på bilden för förstoring)