TJÄNSTER

Tjänster jag utför är bl.a. att ta ned sk. svåra eller besvärliga träd. Denna typ av trädfällning kräver avancerad kunskap och utrustning för att fällningen utförs på ett korrekt och säkert sätt.

 

Vad är då besvärliga träd?

 

Exempel på besvärliga träd kan vara att de står nära hus eller andra närliggande byggnader, ledningar och vägar mm.

 

Träden kan då utgöra ett potentiellt hot mot egendom och i värsta fall mot både människor och djur. Det kan också finnas andra motiv till att ta bort träden som t.ex. att de skymmer solen, utsikten, fäller mycket löv eller stör grannarna.

 

Raimo Halldén, Oskarsborg Slöta, 521 97 Vartofta.

Mail: raimo@rh-tradfallare.se, tel 0730709065